Wykonanie książki do komunikacji-PDF

718,80

Książka do komunikacji to sposób uporządkowania symboli, zdjęć umożliwiający porozumiewanie się z innymi osobami. Ma ona zawsze charakter indywidualny i musi być dostosowana do możliwości psychofizycznych dziecka. Jej stworzenie nie jest prostą czynnością, dlatego oferujemy pomoc w tym zakresie. Oferta zawiera: konsultacje online (kilkukrotne), diagnozę potrzeb dziecka, zaplanowanie książki i jej wykonanie. Książka zostanie przekazana w formie pdf, gotowej do druku.

Kategoria: