Zapisy:  link do zapisu

Warsztat przeznaczony dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami mających problemy w porozumiewaniu się.

Program szkolenia:

Modelowanie w AAC

Osobisty słownik do porozumiewania. Praktyczne wskazówki i zasady tworzenia książki osobistej. Dobór słownictwa. Najczęstsze błędy dot. pomocy osobistej.

Zasady i istota techniki czytania uczestniczącego: przegląd dostępnych na rynku książek do czytania uczestniczącego; książki autorstwa własnego.

Przykłady pomocy AAC:

Pomoce oparte na niskiej technologii: propozycje rozwiązań dostosowane do użytkownika AAC.

Pomoce oparte na wysokiej technologii dostępne na rynku- przegląd:

  • Oprogramowania wspomagające komunikację;
  • Urządzenia zastępujące mysz komputerową; zabawki przystosowane do pracy ze switchami (przyciskami);
  • Urządzenia do sterowania wzrokiem oraz oprogramowania wspomagające naukę sterowania wzrokiem;
  • Komunikatory- przegląd dostępnych na rynku i tworzenie sytuacji komunikacyjnych z użyciem komunikatorów.

Strategie wizualne w AAC.

Termin szkolenia: 10.12.2022 godz. 10:00-16:00

Uczestnicy otrzymują materiały oraz zaświadczenie.

Wszelkie informacje pod numerem tel. 668443861, email- terapiamowyaac@interia.pl

Prowadząca:
mgr Joanna Pachutko- logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta AAC, terapeuta zajęciowy, prowadzi prywatną praktykę w Centrum edukacji i komunikacji Joanna Pachutko, założycielka grupy Grupa Terapia mowy i komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC Terapia mowy i komunikacji alternatywnej AAC Joanna Pachutko prowadząca szkolenia pt. “Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się”.