Link do zapisu

Warsztat przeznaczony dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami mających problemy w porozumiewaniu się.

Program szkolenia:

1. Wstęp- brak porozumiewania się, warunki konieczne komunikacji.

2. Metoda AAC- teoria i praktyka- od czego zacząć wprowadzać AAC.

4. Partner komunikacyjny.

5. Przykłady pomocy AAC:

  • Pomoce oparte na niskiej technologii: propozycje rozwiązań dostosowane do użytkownika AAC;
  • Pomoce oparte na wysokiej technologii dostępne na rynku- przegląd:
  • Oprogramowania wspomagające komunikację;
  • Urządzenia zastępujące mysz komputerową; zabawki przystosowane do pracy ze switchami (przyciskami);
  • Urządzenia do sterowania wzrokiem oraz oprogramowania wspomagające naukę sterowania wzrokiem;
  • Komunikatory- przegląd dostępnych na rynku i tworzenie sytuacji komunikacyjnych z użyciem komunikatorów.

6.Osobisty słownik do porozumiewania. Praktyczne wskazówki i zasady tworzenia książki osobistej. Najczęstsze błędy dot. pomocy osobistej.

7. Modelowanie w AAC.

8. Strategie wizualne w AAC.

Termin szkolenia: 11.03.2023 godz. 9.00-17:00

Uczestnicy otrzymują materiały oraz zaświadczenie.

Wszelkie informacje pod numerem tel. 668443861, email- terapiamowyaac@interia.pl

Adres: dokładna lokalizacja zostanie podana ok. 10 dni przed szkoleniem

Prowadząca:
mgr. Joanna Pachutko- pedagog specjalny, arteterapeuta, logopeda, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji bilateralnej, terapeuta ręki. Od 14 lat związana jest z publiczną oświatą, pracując w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Założycielka Centrum Edukacji i Komunikacji w Suwałkach. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Policealne Studium Medyczne w Suwałkach. Współpracująca i mająca pod opieką placówki w Polsce, prowadząca szkolenia i superwizje dla nauczycieli, terapeutów we wdrażaniu metod komunikacji alternatywnych i wspomagających na terenie placówek. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, turnusy komunikacyjne dla pacjentów z całej Polski. Głównym nurtem pracy jest komunikacja alternatywna i wspomagająca.

Centrum Edukacji i Komunikacji Joanna Pachutko jest firmą szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, pod numerem ewidencyjnym: 2.20/00027/2020