Warsztat terapeuty AAC, czyli szkolenie przeznaczone dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami mających problemy w porozumiewaniu się.

 • Brak możliwości porozumiewania i co dalej.
 • AAC, czyli co?
 • Czynniki warunkujące prawidłową komunikację z dzieckiem używającym AAC
 • Od czego zacząć wprowadzać AAC?
 • Przykłady pomocy AAC, czyli pomoce oparte na niskiej technologii.  Propozycje rozwiązań dostosowane do użytkownika AAC. Pomoce oparte na wysokiej technologii, czyli co jest dostępne na rynku- przegląd
 • Oprogramowania wspomagające komunikację, czyli jakie?
 • Urządzenia zastępujące mysz komputerową; czy też zabawki przystosowane do pracy ze switchami (przyciskami)
 • Urządzenia do sterowania wzrokiem oraz oprogramowania, czyli wszystko o eyetrackingu
 • Komunikatory- przegląd dostępnych na rynku i tworzenie sytuacji komunikacyjnych z użyciem komunikatorów
 • Plany dnia i aktywności, ścianka komunikacyjna- propozycje rozwiązań
 • Osobisty słownik do porozumiewania. Praktyczne wskazówki i zasady tworzenia książki osobistej. Dobór słownictwa. Najczęstsze błędy dot. pomocy osobistej
 • Zasady i istota techniki czytania uczestniczącego: przegląd dostępnych na rynku książek do czytania uczestniczącego; książki autorstwa własnego

Czas trwania: 8 h dydaktycznych

Uczestnicy otrzymują materiały i zaświadczenia.

Prowadząca szkolenie Warsztat pracy terapeuty AAC:

mgr Joanna Pachutko- Centrum Edukacji i Komunikacji Joanna Pachutko

Logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapeuta zajęciowy, posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami w porozumiewaniu się z wieloraką niepełnosprawnością. Prowadzi prowadzi prywatną praktykę w Terapia mowy i komunikacji alternatywnej AAC Joanna Pachutko , założycielka grupy Grupa Terapia mowy i komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC, prowadząca szkolenia pt. „Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się” oraz  „Warsztat pracy terapeuty AAC”.

Wszelkie informacje dot. ceny szkolenia i zapisy:

Centrum Edukacji i Komunikacji Joanna Pachutko

tel. 668443861, email: terapiamowyaac@interia.pl

www.terapiamowyaac.pl
facebook