Układamy zdanie- poziom 1, poziom 2, poziom 3. Czyli pomoc dydaktyczna z wizualnym wsparciem dla AAC.  Zawiera 12 ilustracji, wraz z symbolami do wycięcia. Przeznaczona jest dla dzieci oraz wszystkich osób niemówiących. Oraz z  problemami w komunikacji werbalnej.  Jej zadaniem jest pomoc w budowaniu poprawnych wypowiedzi. Czyli zarówno przez osoby posługujące się komunikacją alternatywną. Jak i osoby mówiące pojedynczymi wypowiedzeniami. Ćwiczenia pozwalają stopniowo budować umiejętność układanie zdania za pomocą symboli. Coraz bardziej złożonych wypowiedzi. Czyli ćwiczyć linearność wypowiedzi. Tym samym ułatwiając umiejętność czytania i pisania.

Poziom 1- czyli ułóż zdanie: osoba plus czasownik. Kto? Co robi?

Poziom 2-  czyli osoba- czasownik- rzeczownik.

Poziom 3-  czyli osoba- czasownik- przymiotnik- rzeczownik.