Terapia ręki- tablica komunikacyjna, czyli: format A2 (420 x 594 mm); BLOCKOUT 420G / 320G – EKOSOLWENT STANDARD – LAMINATMAT, dodatkowe zabezpieczenie przed zniszczeniem- laminat mat.

Dzięki niej na zajęciach z zakresu terapii ręki, będziesz mieć łatwy dostęp do symboli. Ułatwi Ci to modelowanie i komunikację. Na tablicy zamieszczono również puste pola, przeznaczone do zamieszczania własnych symboli. Dostosuj je do potrzeb i możliwości dziecka!

Pomoce funkcjonalne w AAC, czyli  wszelkiego rodzaju tablice, przedmioty, sprzęty. Inaczej mówiąc, mają ułatwić korzystanie z komunikacji.

Komunikator pierścieniowy AAC ma umożliwić łatwy dostęp do najczęstszych, ważnych komunikatów. Cicha buzia, ciche ręce, spokojnie, jest ok, toaleta, jeszcze, koniec, chcieć, nie chcieć, coś innego, nie lubię, lubię, nie, tak, dobrze, źle.

Oprócz  Terapia ręki- tablica komunikacyjna znajdziesz również na naszej stronie Pomoce funkcjonalne to też np. Podkładki pod talerz z symbolami AAC. To bardzo praktyczna pomoc wizualna. Ułatwia i wspiera komunikację podczas posiłków.

Tablica komunikacyjna AAC wewnętrzna.  Zawiera 135 znaków graficznych- PCS, bądź SmartySymbols z różnymi częściami zdania.  Czyli zaimki, czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, gotowe wyrażenia, pytania, alfabet, cyfry, dni tygodnia. Słownictwo na tablicy dostosowane do potrzeb klasy/sali przedszkolnej.

Tablica zewnętrzna AAC duża przed placówkę. Tablica zawiera 107 symboli- znaki graficzne PCS, bądź SmartySymbols z różnymi częściami zdania, oraz cyfry i alfabet, ważne zasady i instrukcje użytkowania tablicy.

Terapia ręki- tablica komunikacyjna zawiera słownictwo związane z zajęciami z zakresu terapii ręki. Znaki PCS.

UWAGA!

ZAMIESZCZONE NA STRONIE PRODUKTY  są tylko pomocami zapewniającymi dostępność do symboli, nie mogą być zastępstewem dla indywidualnego systemu komunikacyjnego. Osoba potrzebująca wsparcia AAC powinna mieć własną pomoc osobistą- książkę osobistą.

Skontaktuj się z terapeutą AAC celem diagnozy umiejętności komunikacyjnych dziecka i dobrania odpowiednich metod i strategii wprowadzenia AAC.