Tablica komunikacyjna Dom MÓWIK, czyli funkcjonalna pomoc z słownictwem, które starannie dobrałyśmy dla ułatwienia modelowania w domu. Wiele godzin konsultacji, z Rodzicami naszych podopiecznych, pozwoliło nam dobrać rdzeń słów. Umieściłyśmy je jako stałe elementy na tablicy. Mamy jednak na uwadze różnorodność potrzeb komunikacyjnych naszych milusińskich. Dodałyśmy więc do tablicy puste przestrzenie na symbole. Pozwolą na umieszczenie swoich własnych symboli- wedle potrzeb dziecka. Pomyślałyśmy również o jednej z pierwszych strategii komunikacyjnych- planie dnia. Mamy na tablicy miejsce, aby wspólnie z dzieckiem (bądź nie- zależy od możliwości użytkownika), umieścić tam symbole odzwierciedlające plany na najbliższy dzień. Da to dziecku poczucie bezpieczeństwa. Będzie wiedziało, co dziać się będzie w najbliższym czasie. Czyż sami nie chcemy tego wiedzieć?

UWAGA!

ZAMIESZCZONE NA STRONIE PRODUKTY  są tylko pomocami zapewniającymi dostępność do symboli, nie mogą być zastępstewem dla indywidualnego systemu komunikacyjnego. Osoba potrzebująca wsparcia AAC powinna mieć własną pomoc osobistą- książkę osobistą.

Skontaktuj się z terapeutą AAC celem diagnozy umiejętności komunikacyjnych dziecka i dobrania odpowiednich metod i strategii wprowadzenia AAC.

Wymiary 90 × 60 cm