Program Boardmaker w rozwijaniu komunikacji. Szkolenie Rad Pedagogicznych.

I STOPIEŃ, czyli:

  • Poznanie programu  w pracy z dzieckiem z trudnościami w porozumiewaniu się. Tworzenie znaków graficznych PCS, tworzenie papierowych tablic komunikacyjnych w zależności od poziomu komunikacyjnego użytkownika AAC.
  • Praca z komórką i symbolem, czyli praca z komórką symbolizowania.
  • Nabycie podstawowe umiejętności obsługi funkcji programu do tworzenia tablic dynamicznych programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro, czyli tworzenie elektronicznych, interaktywnych pomocy komunikacyjnych i dydaktycznych). Funkcje podstawowe, czyli powiedz komunikat, podgląd głosowy, wstawianie dźwięku i filmu, czytanie z wyróżnieniem, zmiana tablicy
  • Metody dostępu dla użytkowników AAC dostępne w programie Boardmaker oraz Speaking Dynamically Pro

II STOPIEŃ, czyli:

  • Co powinna zawierać przykładowa książka do komunikowania/pomoc osobista– tworzenie przykładowej pomocy osobistej- interaktywnej w programie Boardmaker and Speaking Dynamically Pro
  • Tworzenie gry interaktywnej
  • Poznanie dodatkowych funkcji programu: tablica wyskakująca, wyświetlanie wiadomości i podglądu.
  • Praca ze zmienną

Warunek udziału w szkoleniu– jest to warsztat praktyczny, uczestnicy pracują  na laptopach własnych z  programem Boardmaker Speaking Dynamically Pro (w przypadku braku programu praca na wersji demo programu)

Czas trwania: I stopień- 8 h dydaktycznych, II stopień- 6 h dydaktycznych

Uczestnicy otrzymują materiały i zaświadczenia.

Prowadząca szkolenie Program Boardmaker w rozwijaniu komunikacji:

mgr Joanna Pachutko- Centrum Edukacji i Komunikacji Joanna Pachutko

Logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapeuta zajęciowy, posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami w porozumiewaniu się z wieloraką niepełnosprawnością. Prowadzi prowadzi prywatną praktykę w Terapia mowy i komunikacji alternatywnej AAC Joanna Pachutko , założycielka grupy Grupa Terapia mowy i komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC, prowadząca szkolenia pt. „Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się” oraz  „Warsztat pracy terapeuty AAC”.

Wszelkie informacje dot. ceny szkolenia i zapisy:

Centrum Edukacji i Komunikacji Joanna Pachutko

tel. 668443861, email: terapiamowyaac@interia.pl

www.terapiamowyaac.pl
facebook