Mini Turnus Komunikacyjny- czerwiec

Zapraszamy do udziału w Mini Turnusie Komunikacyjnym, nastawionym na rozwój komunikacji i języka. Zajęcia będą dobierane do możliwości psychofizycznych dzieci. Mini turnus trwa 4h dziennie w skład turnusu wchodzą zajęcia m.in.:

 • Terapia komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC- m.in. diagnoza poziomu komunikacyjnego, nakierowanie na pracę w domu, wyposażenie w pomoce AAC;
 • Terapia pedagogiczna;
 • Terapia ręki;
 • Sensoplastyka;
 • Neurorehabilitacja na systemie C-Eye-Cyberoko;
 • Terapia rozwojowa na systemie C-Eye;
 • Terapia logopedyczna;
 • Terapia zajęciowa;
 • Stymulacja wielozmysłowa;
 • Stymulacja funkcji poznawczych;
 • Gimnastyka Korekcyjna;
 • Integracja Bilateralna.

Wszelkie informacje i zapisy pod numer tel. 668443861, email- terapiamowyaac@interia.pl, więcej informacji: http://www.terapiamowyaac.pl/mini-turnus-komunikacyjny