Link do zapisu

Warsztat  przeznaczony dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami z trudnościami w porozumiewaniu się.

I BLOK: Podstawy programu Boardmaker:

• poznanie możliwości programu Boardmaker  w pracy z dzieckiem z trudnościami w porozumiewaniu się (tworzenie znaków graficznych PCS, tworzenie papierowych tablic komunikacyjnych w zależności od poziomu komunikacyjnego użytkownika AAC).

II. BLOK: Książka komunikacyjna/pomoc osobista stworzona w programie Boardmaker dostosowana do możliwości indywidualnych użytkownika AAC, praktyczne wskazówki i zasady tworzenia książki osobistej. Najczęstsze błędy dot. pomocy osobistej.

-prezentacja różnych szablonów książek komunikacyjnych w programie Boardmaker

– książki komunikacyjne z zakładkami

– książki komunikacyjne- tablice na wskazywanie oraz z symbolami na rzep- propozycje rozwiązań

III. BLOK: Praktyczny warsztat tworzenia książki komunikacyjnej wg wybranego szablonu.

Czas- 17:00-20:30

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia uczestnictwa w pdf oraz materiały.

Prowadząca:

mgr Joanna Pachutko- Centrum Edukacji i Komunikacji Joanna Pachutko
Logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapeuta zajęciowy, posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami w porozumiewaniu się z wieloraką niepełnosprawnością. Prowadzi prywatną praktykę w Terapia mowy i komunikacji alternatywnej AAC Joanna Pachutko , założycielka grupy Grupa Terapia mowy i komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC, prowadząca szkolenia pt. “Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się” oraz  “Warsztat pracy terapeuty AAC”.

Centrum Edukacji i Komunikacji Joanna Pachutko jest firmą szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, pod numerem ewidencyjnym: 2.20/00027/2020