Link do zapisu

Warsztat  przeznaczony dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami z trudnościami w porozumiewaniu się.

I BLOK: Podstawy programu Boardmaker:

• poznanie możliwości programu Boardmaker  w pracy z dzieckiem z trudnościami w porozumiewaniu się (tworzenie znaków graficznych PCS, tworzenie papierowych tablic komunikacyjnych w zależności od poziomu komunikacyjnego użytkownika AAC).

II. BLOK: Książka komunikacyjna/pomoc osobista stworzona w programie Boardmaker dostosowana do możliwości indywidualnych użytkownika AAC, praktyczne wskazówki i zasady tworzenia książki osobistej. Najczęstsze błędy dot. pomocy osobistej.

-prezentacja różnych szablonów książek komunikacyjnych w programie Boardmaker

– książki komunikacyjne z zakładkami

– książki komunikacyjne- tablice na wskazywanie oraz z symbolami na rzep- propozycje rozwiązań

III. BLOK: Praktyczny warsztat tworzenia książki komunikacyjnej wg wybranego szablonu.

Czas- 17:00-20:00

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia uczestnictwa w pdf oraz materiały.

Prowadząca:

mgr. Joanna Pachutko- pedagog specjalny, arteterapeuta, logopeda, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji bilateralnej, terapeuta ręki. Od 14 lat związana jest z publiczną oświatą, pracując w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Założycielka Centrum Edukacji i Komunikacji w Suwałkach. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Policealne Studium Medyczne w Suwałkach. Współpracująca i mająca pod opieką placówki w Polsce, prowadząca szkolenia i superwizje dla nauczycieli, terapeutów we wdrażaniu metod komunikacji alternatywnych i wspomagających na terenie placówek. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, turnusy komunikacyjne dla pacjentów z całej Polski.

Centrum Edukacji i Komunikacji Joanna Pachutko jest firmą szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, pod numerem ewidencyjnym: 2.20/00027/2020