Tablice komunikacyjne zewnętrzne

Tablice komunikacyjne zewnętrzne duże. AAC. Przed placówkę. Plac Zabaw. Tablice zawierają 107 symboli, czyli znaki graficzne SmartySymbols, bądź PCS. Z różnymi częściami zdania, oraz cyfry i alfabet, ważne zasady i instrukcje użytkowania tablicy.

Place zabaw są bardzo ważne w rozwoju dziecka. Pozwalają dzieciom odkrywać otoczenie, biegać oraz pozbywać się energii po długim dniu w szkole, czy przedszkolu. Dla dzieci, które mają trudności z komunikowaniem się, place zabaw mogą być również doskonałym miejscem do ćwiczenia tych umiejętności. Jednak dla dzieci niewerbalnych może to być trudne, jeśli ich narzędzia komunikacyjne nie są łatwo dostępne. Jednym ze sposobów upewnienia się, że place zabaw są dostępne dla wszystkich dzieci, jest postawienie tablicy komunikacyjnej- plac zabaw.

Podstawową zaletą tablicy komunikacyjnej, jak sama nazwa wskazuje, jest komunikacja. Inne korzyści to świadomość, socjalizacja, integracja, uczenie się oraz rozwój społeczny i emocjonalny.

Dzieci, które nie mówią werbalnie, mają takie same prawa do udziału w zajęciach, jak dzieci werbalne. Musimy więc zapewnić równy dostęp i możliwości, w tym dostęp do komunikacji. Tablice komunikacyjne mogą być sposobem na wdrożenie tych praktyk. Komunikacja to duża zaleta tablic komunikacyjnych na placu zabaw. Komunikacja bowiem  odgrywa dużą rolę w życiu każdego człowieka. Tablica komunikacyjna daje dzieciom prawo do komunikowania się. Posiadania powszechnie używanego słownictwa w każdej łatwo dostępnej lokalizacji. Niezależnie od tego, czy korzystały już z usług profesjonalisty, który umożliwił im dostęp do ich indywidualnych systemów komunikacyjnych. Zapewnia wszystkim dzieciom możliwość porozmawiania o tym, co widzą i chcą robić podczas wspólnej zabawy.

Tablice komunikacyjne na placach zabaw promują też świadomość społeczną w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Wielu rodziców, którzy nie mają osobistego doświadczenia w pracy z dziećmi neuroróżnorodnymi, nie zdaje sobie sprawy z oznak, że ich dziecko potrzebuje pomocy, ani z usług, które mają pomóc. Tablice komunikacyjne mogą zwiększać świadomość, nie tylko poprzez umieszczenie ich w odpowiednim, dedykowanym miejscu, ale także poprzez wskazanie, czym jest AAC.

Inną ważną świadomością, o której należy pomyśleć, jest pomoc wszystkim dzieciom i dorosłym w zrozumieniu, że dzieci niepełnosprawne mogą bawić się tak jak one, jeśli otrzymają odpowiednie warunki!

Socjalizacja z rówieśnikami jest ważnym aspektem rozwoju dziecka. Zapewnienie dzieciom tablicy komunikacyjnej, usunie jedną z barier w interakcji: zdolność komunikowania się poprzez wskazywanie obrazków przedstawiających znaczenie, które starają się przekazać.

Tablica komunikacyjna na placu zabaw daje również dzieciom możliwość interakcji i relacji z innymi. Tablica komunikacyjna zawiera słownictwo, które może skłaniać do wymiany informacji między dziećmi.

Możliwość korzystania z tablic komunikacyjnych jest szczególnie korzystna, jeśli chodzi o przyjaźnie między wszystkimi dziećmi, niezależnie od ich umiejętności komunikacyjnych. Tablice te zachęcają dzieci sprawne do rozmów z dziećmi niepełnosprawnymi.

Dzięki tablicom komunikacyjnym dzieci mogą wzmocnić swoje przyjaźnie i nawiązać silniejsze więzi. Mogą rozwijać swoje umiejętności społeczne i wyrażać emocje. Wskazywać na „proszę i „przepraszam”. Umiejętność, możliwość  komunikowania się pomaga dzieciom czuć się bardziej związanymi z ludźmi wokół nich. Dzieci uzyskują relacje w szkole, w domu i w innych miejscach publicznych.

Dzieci mogą ćwiczyć swoje umiejętności czytania, nauczyć się kilku słów w nowym języku, budować relacje obraz/obiekt, oraz uczyć się akceptacji dzieci, które są od nich inne. Po raz kolejny korzyści te odnoszą nie tylko dzieci z zaburzeniami komunikacji. Tablica komunikacyjna pomaga nie tylko dzieciom, które mają problemy z komunikacją werbalną. Ale ogólnie pomaga dzieciom w rozwoju językowym i rozwoju wszystkich dzieci.

Tablica komunikacyjna na placu zabaw jest ważnym narzędziem wypełniania luk społecznych dla dzieci niewerbalnych!

Atest:  ISO 534; ISO 2813, 85°;  ZGODNE Z EN 13501-1

Słownictwo na Tablice komunikacyjne zewnętrzne duże został dostosowane do potrzeb wchodzących i wychodzących do/i placówki- szkoła przedszkole, ośrodek itp. Zawiera najpotrzebniejsze słowa, a także litery i cyfry, umożliwiając szybką i efektywną komunikację. osobom z problemami w komunikowaniu się.

Do tablicy nie dołączamy stojaka.

Personalizacja słownictwa nie jest wliczona w cenę tablic. Jest dodatkowo odpłatna!

Zamówienia realizujemy w ciągu 10 dni roboczych.

Z powodu urlopu w dniach 25.09 - 20.10 sklep będzie nieczynny. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy w późniejszym terminie.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 7