Pomoce funkcjonalne- gotowe produkty z wsparciem AAC

Pomoce funkcjonalne w AAC to wszelkiego rodzaju tablice, przedmioty, sprzęty. Inaczej mówiąc, mają ułatwić korzystanie z komunikacji.

Komunikator pierścieniowy AAC ma umożliwić łatwy dostęp do najczęstszych, ważnych komunikatów. Cicha buzia, ciche ręce, spokojnie, jest ok, toaleta, jeszcze, koniec, chcieć, nie chcieć, coś innego, nie lubię, lubię, nie, tak, dobrze, źle.

Pomoce funkcjonalne to też np. Podkładki pod talerz z symbolami AAC. To bardzo praktyczna pomoc wizualna. Ułatwia i wspiera komunikację podczas posiłków.

Tablica komunikacyjna AAC wewnętrzna.  Zawiera 135 znaków graficznych- PCS, bądź SmartySymbols z różnymi częściami zdania.  Czyli zaimki, czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, gotowe wyrażenia, pytania, alfabet, cyfry, dni tygodnia. Słownictwo na tablicy dostosowane do potrzeb klasy/sali przedszkolnej.

Tablica zewnętrzna AAC duża przed placówkę. Tablica zawiera 107 symboli- znaki graficzne PCS, bądź SmartySymbols z różnymi częściami zdania, oraz cyfry i alfabet, ważne zasady i instrukcje użytkowania tablicy.

UWAGA!

ZAMIESZCZONE NA STRONIE PRODUKTY  są tylko pomocami zapewniającymi dostępność do symboli, nie mogą być zastępstewem dla indywidualnego systemu komunikacyjnego. Osoba potrzebująca wsparcia AAC powinna mieć własną pomoc osobistą- książkę osobistą.

Skontaktuj się z terapeutą AAC celem diagnozy umiejętności komunikacyjnych dziecka i dobrania odpowiednich metod i strategii wprowadzenia AAC.

Z powodu urlopu w dniach 25.09 - 20.10 sklep będzie nieczynny. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy w późniejszym terminie.