Pomoce funkcjonalne- gotowe produkty z wsparciem AAC

Pomoce funkcjonalne w AAC to wszelkiego rodzaju tablice, przedmioty, sprzęty. Inaczej mówiąc, mają ułatwić korzystanie z komunikacji.

Komunikator pierścieniowy AAC ma umożliwić łatwy dostęp do najczęstszych, ważnych komunikatów. Cicha buzia, ciche ręce, spokojnie, jest ok, toaleta, jeszcze, koniec, chcieć, nie chcieć, coś innego, nie lubię, lubię, nie, tak, dobrze, źle.

Pomoce funkcjonalne to też np. Podkładki pod talerz z symbolami AAC. To bardzo praktyczna pomoc wizualna. Ułatwia i wspiera komunikację podczas posiłków.

Tablica komunikacyjna AAC wewnętrzna.  Zawiera 135 znaków graficznych- PCS, bądź SmartySymbols z różnymi częściami zdania.  Czyli zaimki, czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, gotowe wyrażenia, pytania, alfabet, cyfry, dni tygodnia. Słownictwo na tablicy dostosowane do potrzeb klasy/sali przedszkolnej.

Tablica zewnętrzna AAC duża przed placówkę. Tablica zawiera 107 symboli- znaki graficzne PCS, bądź SmartySymbols z różnymi częściami zdania, oraz cyfry i alfabet, ważne zasady i instrukcje użytkowania tablicy.