Szkolenia, pomoce PDF, produkty z wsparciem dla AAC

  Szkolenia, pomoce PDF, produkty z wsparciem dla AAC

Kim jesteśmy?

 

Joanna Pachutko

jest logopedą, pedagogiem specjalnym,

terapeutą AAC oraz terapeutą zajęciowym z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością wieloraką.

Jej warsztat i efekty pracy, możecie poznać na stronie

Terapia mowy i komunikacji alternatywnej AAC Joanna Pachutko

Edyta Tyszkiewicz

jest pedagogiem, neurorehabilitantem C-eye,

terapeutą AAC, terapeutą zajęciowym z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi.

O swojej pracy opowiada na stronie

Centrum neurorehabilitacji komunikacji alternatywnej i wspomagającej

 

Czym się zajmujemy?

Komunikacją alternatywną i wspomagającą – czyli sposobem, który umożliwi osobom niemówiącym lub mówiącym w ograniczonym stopniu porozumiewać się z otoczeniem. Polega na używaniu w komunikacji znaków, czyli na gestach, oraz obrazach, symbolach, przedmiotach. AAC pomaga osobom z zaburzeniami mowy wyrażać swoje myśli, a także uczucia. Oraz podejmować samodzielne decyzje. Oferujemy szkolenia, pomoce pdf, produkty z wsparciem dla AAC. Znajdziesz u nas szeroki wybór materiałów, pomocy funkcjonalnych, czyli szeroką gamę pomysłów na wsparcie osób niemówiących.  Chcemy, żeby dzieci używały swojego systemu AAC. Jak najczęściej, interaktywnie i twórczo. Jednakże często nie dajemy im systemu, który by to umożliwiał. Nasze produkty więc, są doskonałym uzupełnieniem tegoż systemu. Gdzie dostęp do zawartych na nich komunikatach, mamy “na szybko.” Naszym marzeniem i pragnieniem jest, aby osoba niemówiąca mogła zawsze i wszędzie wyrazić swoje emocje i potrzeby!

Co oferujemy, czyli wszystkie nasze produkty:

 

pomoce funkcjonalne pomoce aac gabinet AAC online

 

AAC poczytaj to turnusy komunikacyjne szkolenia-aac.pl  


Mówią o nas, czyli przeczytaj nasze referencje:

referencje szkolenia-aa.pl

 

UWAGA!

ZAMIESZCZONE NA STRONIE PRODUKTY  są tylko pomocami zapewniającymi dostępność do symboli, nie mogą być zastępstewem dla indywidualnego systemu komunikacyjnego. Osoba potrzebująca wsparcia AAC powinna mieć własną pomoc osobistą- książkę osobistą.

Skontaktuj się z terapeutą AAC celem diagnozy umiejętności komunikacyjnych dziecka i dobrania odpowiednich metod i strategii wprowadzenia AAC.