Osoby korzystające z programu CoughDrop, mogą skopiować do swojego konta tablicę: https://app.mycoughdrop.com/edi/wielka-orkiestra-wi-tecznej-pomocy