Tablica komunikacyjna- Dom- PCS, czyli funkcjonalna pomoc z słownictwem, które starannie dobrałyśmy dla ułatwienia modelowania w domu. Wiele godzin konsultacji, z Rodzicami naszych podopiecznych, pozwoliło nam dobrać rdzeń słów. Umieściłyśmy je jako stałe elementy na tablicy. Mamy jednak na uwadze różnorodność potrzeb komunikacyjnych naszych milusińskich. Dodałyśmy więc do tablicy puste przestrzenie na symbole. Pozwolą na umieszczenie swoich własnych symboli- wedle potrzeb dziecka. Pomyślałyśmy również o jednej z pierwszych strategii komunikacyjnych- planie dnia. Mamy na tablicy miejsce, aby wspólnie z dzieckiem (bądź nie- zależy od możliwości użytkownika), umieścić tam symbole odzwierciedlające plany na najbliższy dzień. Da to dziecku poczucie bezpieczeństwa. Będzie wiedziało, co dziać się będzie w najbliższym czasie. Czyż sami nie chcemy tego wiedzieć?

Tablica komunikacyjna- Dom- PCS

Korzyści: Tablice dokonujące wyboru promują umiejętności podejmowania decyzji, umożliwiają jednostkom uczestnictwo w ich codziennym życiu i wspierają wyrażanie siebie.

Ograniczenia: Opieranie się wyłącznie na tablicach dokonujących wyboru może nie zaspokajać złożonych potrzeb komunikacyjnych, a niektóre osoby mogą wymagać dodatkowych metod AAC. Dla tych osób należy poszukać profesjonalnego terapeuty AAC! Można też skorzystać z interaktywnej książki, zawartej w kodzie QR.

INSTRUKCJA DO TABLIC I INTEREAKTYWNEGO AAC
Wymiary 90 × 60 cm