Komunikator pierścieniowy – PCS  ma umożliwić łatwy dostęp do najczęstszych, ważnych komunikatów. Czyli:  cicha buzia, ciche ręce, spokojnie, jest ok, toaleta, jeszcze, koniec, chcieć, nie chcieć, coś innego, nie lubię, lubię, nie, tak, dobrze, źle.

Komunikowanie się jest podstawowym elementem funkcjonowania społecznego. Każda forma współpracy opiera się bowiem na komunikacji. W społeczeństwie jest wiele osób wykluczonych z procesu komunikowania się. Z powodu wielorakich ograniczeń. Bardzo ważne jest włączenie tych osób w życie szerszych grup społecznych. Nieocenioną pomocą może być komunikator pierścieniowy. Dzięki niemu osoby niemówiące, lub mające problemy z mową, mogą przekazać istotne informacje. W tym wypadku z zakresu szybkich potrzeb.

Możemy przyczepić Komunikator do np. paska spodni. Spowoduje to, iż mając wolne ręce, mamy jednocześnie dostęp do szybkich komunikatów. Jest to ważne, gdy pracujemy z grupą dzieci. Gdy potrzebujemy skupić ręce na innych czynnościach.

Chcemy, żeby dzieci używały swojego systemu AAC. Jak najczęściej, interaktywnie i twórczo. Jednakże często nie dajemy im systemu, który by to umożliwiał. Komunikator pierścieniowy może być doskonałym uzupełnieniem tego systemu. Gdzie dostęp do zawartych na nich komunikatach, mamy “na szybko.”

Podejście wspomaganej stymulacji języka zakłada, że lepszym sposobem jest przygotowanie wielu  tablic tematycznych.  Czyli takich, które bazują na konkretnych aktywnościach. Zapewniających dziecku możliwość bogatego, interaktywnego i twórczego uczestnictwa językowego w danej aktywności. Taka tablica gromadzi słownictwo potrzebne do porozumiewania w konkretnej sytuacji.