1. Dzieci uczą się komunikować od rzeczy, które JE interesują
  2. Dzieci komunikują się, gdy czują się bezpiecznie i pewnie
  3. Dzieci komunikują się w bezpiecznym, znanym środowisku
  4. Dzieci komunikują się najczęściej, kiedy CHCĄ, a nie jak są odpytywane
  5. Dzieci uczą się komunikować współpracując z partnerem- nie kierownikiem
  6. Dzieci potrzebują bezwarunkowej akceptacji takimi jakimi są
  7. Dzieci potrzebują wiary dorosłego, że potrafią więcej, niż dziś pokazują
  8. Dzieci potrzebują ruchu i dobrej zabawy aby uczyć się komunikacji
  9. Mózg zapamiętuje najszybciej to, co zabawne i ekscytujące
  10. Mózg lubi popełniać błędy i szukać rozwiązań