strona główna

    Kim jesteśmy?

 

Joanna Pachutko

jest logopedą, oligofrenopedagogiem,

terapeutą AAC i terapeutą zajęciowym z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością wieloraką.

Jej warsztat i efekty pracy, możecie poznać na stronie

Terapia mowy i komunikacji alternatywnej AAC Joanna Pachutko

Edyta Tyszkiewicz

jest pedagogiem, neurorehabilitantem C-eye,

terapeutą AAC, terapeutą zajęciowym z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi.

O swojej pracy opowiada na stronie

Neurorehabilitacja C-eye. AAC. Terapia ręki

 

Czym się zajmujemy?

Komunikacją alternatywną i wspomagającą –

czyli sposobem, który umożliwi osobom niemówiącym lub mówiącym w ograniczonym stopniu porozumiewać się z otoczeniem. Polega na używaniu w komunikacji znaków opierających się na gestach, obrazach, symbolach, przedmiotach. AAC pomaga osobom z zaburzeniami mowy wyrażać swoje myśli, uczucia oraz podejmować samodzielne decyzje.

Co oferujemy?

 

Mówią o nas: